Salarisadministratie uitbesteden

De rendementspercentages voor banktegoeden en schulden voor 2022 en 2023 zijn nog niet bekend omdat ze achteraf bepaald worden maar voor ‘overige bezittingen’ in box 3 is voor 2023 een percentage vastgesteld van 6,17. Dat stond enigzins verborgen in de eind september verschenen Kamerbrief over het toekomstige box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. Het Dossier Box 3 is hierop aangepast.

De berekening van het rendement in box 3 vanaf 2023 vindt volgens het Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 plaats. Zoals gezegd wordt het werkelijk in een kalenderjaar behaalde rendement na afloop van het belastingjaar vastgeteld om dat werkelijke rendement zo goed mogelijk te benaderen. De rendementspercentages voor banktegoeden en schulden zijn om die reden voor het jaar 2022 en 2023 nog niet bekend. Een overzicht van de rendementspercentages voor de jaren vanaf 2017 ziet ar als volgt uit:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Banktegoeden 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01% pm pm
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46% pm pm
Overige bezittingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69% 5,53% 6,17%

 

Dossier Box 3

Het forfait voor de overige bezittingen voor 2023 is bekendgemaakt in de Kamerbrief van 29 september jl. Het dossier is bijgewerkt met alle informatie uit deze brief. De dossierpagina Toekomstig box 3-stelsel is geheel vernieuwd en bevat het nieuwe onderdeel ‘Kamerbrief van 29 september 2022’. De dossierpagina Overbruggingswetgeving is op een enkel onderdeel (Berekening rendement box 3 vanaf 2023) geactualiseerd.

Bron: Redactie TaxLive

Dossiers: Box 3, Prinsjesdag 2022

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel