Werknemer uit dienst

Gebruik het onderstaande formulier voor het uit dienst melden van een werknemer. Door deze melding kan de salarisadministratie het dossier goed afsluiten. Daarnaast bekijkt een jurist in hoeverre rekening gehouden moet worden met overige zaken (zoals een transitievergoeding). Wil je advies over een beëindiging? Neem dan contact op.

Gegevens werkgever

Gegevens werknemer

Rekening gehouden met opzegtermijn?
Gaat de werknemer ziek uit dienst?
Reden beëindiging
Initiatief beëindiging
Voor het vaststellen van bepaalde rechten is het belangrijk te weten wie initiatief tot beëindiging heeft genomen.

Wij hechten veel waarde aan een veilige overdracht van de privacygevoelige gegevens. In onze privacyverklaring lees je meer.