DOT Support

Mutaties en advies

Gebruik het onderstaande formulier voor het aanmelden van nieuwe werknemers bij DOT-support. Binnen 3 dagen ontvang je een arbeidsovereenkomst die je de werknemer kunt laten tekenen. Zorg ervoor dat je de werknemer ruim voor de start van het dienstverband aanmeldt.

Gegevens werkgever

Gegevens werknemer

Reden invulling formulier

Wij hechten veel waarde aan een veilige overdracht van de privacygevoelige gegevens. In onze privacyverklaring lees je meer.