Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

  Werkgever

  Naam werkgever

  Uw gegevens

  Achternaam en voorletter(s)

  Burgerservicenummer (BSN)

  Straat en huisnummer

  Let op! Hebt u een adres in Nederland én in het buitenland? Lees dan de toelichting onderaan.

  Postcode en woonplaats

  Land en regio (Alleen invullen als u in het buitenland woont)

  Geboortedatum

  Loonheffingskorting toepassen

  Wilt u dat deze werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast? U kunt de loonheffingskorting maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd laten toepassen. Zie ook de toelichting onderaan.

  Ja, toepassen vanaf (dd-mm-jjjj)

  Nee, niet (meer) toepassen vanaf (dd-mm-jjjj)

  Onderteken het formulier en lever het daarna in bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

  Datum ondertekening

  Handtekening

  Algemeen
  Als u in Nederland én in het buitenland woont, geeft u uw Nederlandse adres op als u inwoner bent van Nederland. In de volgende situaties bent u inwoner van Nederland en vult u uw Nederlandse adres in:
  – Uw sociale en economische leven speelt zich af in Nederland. U woont hier bijvoorbeeld met uw gezin.
  – U hebt geen gezin, u woont in Nederland en u bent van plan om hier langere tijd te blijven wonen.

  In de volgende situaties bent u géén inwoner van Nederland en vult u uw buitenlandse adres in:
  – Uw sociale en economische leven speelt zich af in het buitenland. Dat is zo als bijvoorbeeld uw gezin daar woont en uw kinderen daar naar school gaan.
  – U hebt geen gezin en u woont in Nederland voor uw werk, maar u bent niet van plan zich hier te vestigen.

  Loonheffingskorting toepassen
  Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op korting op de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. Uw werkgever of uitkeringsinstantie berekent automatisch de korting die voor u geldt. U krijgt deze korting maar bij 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd. Geef aan of u de loonheffingskorting door deze werkgever of uitkeringsinstantie wilt laten toepassen. Let op! Krijgt u 2 of meer uitkeringen bij dezelfde uitkeringsinstantie? Vraag dan uw uitkeringsinstantie op welke uitkering u het beste de heffingskorting kunt laten toepassen.

  Let op! Krijgt u 2 of meer uitkeringen bij dezelfde uitkeringsinstantie? Vraag dan uw uitkeringsinstantie op welke uitkering u het beste de heffingskorting kunt laten toepassen

  Loonheffingskorting en voorlopige aanslag

  Gaat u werken en krijgt u de algemene heffingskorting maandelijks van ons in de vorm van een voorlopige aanslag? En laat u de loonheffingskorting door uw werkgever toepassen? Dan moet u deze voorlopige aanslag direct wijzigen of stopzetten. Anders krijgt u misschien te veel heffingskorting, want uw werkgever verrekent ook al (een deel van) de algemene heffingskorting met uw loon. Als u te veel hebt gekregen, moet u dit bedrag aan ons terugbetalen.Loonheffingskorting en voorlopige aanslag Gaat u werken en krijgt u de algemene heffingskorting maandelijks van ons in de vorm van een voorlopige aanslag? En laat u de loonheffingskorting door uw werkgever toepassen? Dan moet u deze voorlopige aanslag direct wijzigen of stopzetten. Anders krijgt u misschien te veel heffingskorting, want uw werkgever verrekent ook al (een deel van) de algemene heffingskorting met uw loon. Als u te veel hebt gekregen, moet u dit bedrag aan ons terugbetalen.

  Loonheffingskorting en AOW-uitkering
  Bent u alleenstaande en krijgt u een AOW-uitkering? Dan hebt u misschien recht op de alleenstaande-ouderenkorting. Alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan bepalen of u recht hebt op die alleenstaande-ouderenkorting. Daarom kunt u de loonheffingskorting het beste laten toepassen door de SVB.

  Loonheffingskorting en bijstandsuitkering
  Gaat u werken naast uw bijstandsuitkering? Vraag dan uw werkgever om de loonheffingskorting toe te passen. De gemeente houdt dan rekening met de loonheffingskorting die uw werkgever toepast.

  Let op! Als u nu geen gebruik maakt van de loonheffingskorting, dan kunt u de eventueel te veel betaalde belasting na afloop van het kalenderjaar terugvragen via uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.