Nieuwe zzp’er?

Aanmelden zzp’er

Gebruik het onderstaande formulier voor het aanmelden van nieuwe zzp’ers bij DOT-support. Binnen 3 dagen ontvang je een zzp-overeenkomst op maat die je de zzp’er kunt laten tekenen. Zorg ervoor dat je de zzp’er ruim voor de start van de opdracht aanmeldt.

Gegevens opdrachtgever

Gegevens zzp'er

Gegevens overeenkomst

Je kunt kiezen voor een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. In beide gevallen kun je als opdrachtgever tussentijds opzeggen.
Zijn er bijzonderheden (bonus, reiskosten etc.)? Geef dat hier aan.

Documenten administratie

Let op: het BSN moet goed leesbaar zijn en rijbewijzen gelden niet als geldig middel ter identificatie.
Let op: het BSN moet goed leesbaar zijn en rijbewijzen gelden niet als geldig middel ter identificatie.

Wij hechten veel waarde aan een veilige overdracht van de privacygevoelige gegevens. In onze privacyverklaring lees je meer.