Onze boekhouder staat klaar om je te ondersteunen

Support op elk gebied.

Aangifte inkomstenbelasting & Aangifte vennootschapsbelasting 2023

VIA machtiging

Via deze weg willen we je informeren dat we vandaag d.d. 04-03-2024 de via machtigingen hebben opgevraagd. Deze zul je een deze dagen thuis ontvangen. Graag hierbij het vriendelijke verzoek om deze in te scannen of hiervan een foto te nemen en deze gaarne op te sturen naar administratie@dot-support.com.

Welke documentatie dien je aan te leveren?

Loon, uitkering en of pensioen

Heeft u een fiscale partner dan is onderstaand ook voor de partner van toepassing.

 • Voorlopige aanslag

 • Jaaropgave werkgever(s)

 • Jaaropgave uitkeringsinstanties (UWV, SVB)

 • Jaaropgave pensioenuitkering of lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

 • Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever

 • Inkomsten uit overige werkzaamheden

 • Opgave van het opgenomen tegoed dat gespaard is met uw levensloopregeling

 • Echtscheidingsakte of echtscheidingsconvenant

Rekeningen, beleggingen, etc.

 • Jaaroverzicht van de bankrekening(en)

 • Specificatie van uw schulden

 • Een overzicht van samenstelling en waarde van uw effecten en andere beleggingen

 • Overzicht van de ingehouden dividendbelasting

 • Overzicht van de ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds

 • Kapitaalverzekering

 • Overzicht van ander bezit (boot, inboedel in een verhuurde woning/caravan)

 • Overzicht van waarde van kunst en verzamelobjecten ter belegging (schilderijen, old-timers)

Eigen woning

 • WOZ-beschikking(en)

 • Jaaropgaaf van hypotheekverstrekker(s)

 • Overeenkomst lening bij derde partij

 • Nota’s erfpachtcanon

 • Nieuw aangekochte eigen woning

 • Overzicht van kosten voor onderhoud of verbouwing van uw woning, of een verbouwingslening

 • Oude eigen woning verkocht

 • Polis van spaar- of levenhypotheek voor aflossing van de hypotheek

 • Overeenkomst van een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening voor aflossing van de hypotheek

 • Overeenkomst van uitkering uit kapitaalverzekering

 • Andere onroerende zaken

Bijzondere aftrekposten

 • Opgave van de betaalde nota’s voor ziektekosten

 • Opgave van de betaalde nota’s voor scholing

 • Opgave van de voldane alimentatieverplichtingen aan uw ex-partner(s)

 • Pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever

 • Lijfrentepolis

 • Polis van arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Overzicht van giften gedaan aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

 • Gegevens van jongste kind geboren voor 2022

 • Heeft u in 2022 alimentatie betaald aan een ex-partner? Zo ja, graag het bedrag vermelden samen met de volledige naam, geboortedatum en BSN

Let op! Graag ontvangen we alle documenten in 1 mail. Hiernaast verzoeken wij je graag in het onderwerp je klantnummer in te vullen. Klantnummer vindt je terug op je factuur. 

Wij zijn DOT.

De financieel specialist. Wij opereren door heel Nederland. Het maakt ons niet uit waar je gevestigd bent. Indien gewenst komen wij naar jou toe.

Inloggen Mijn LoonDossier.

Mijn Loondossier
Exact klantenportaal

Diensten.

Salarisadministratie
Boekhouding
Administratiekantoor
Accountantskantoor
Fiscaal advies
BTW-aangifte
VPB-aangifte
IB-aangifte

Contactgegevens.

Kantoor Hilversum
Franciscusweg 249
1216 SG Hilversum
085 303 76 33
info@dot-support.com

Kantoor Amsterdam
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam
085 303 76 33
info@dot-support.com